zaterdag 25 januari 2014

Het nieuwe jaar is gestart en dus INSCHRIJVEN!

Het gaat goed met de inschrijvingen! WVK is nog maar net begonnen met het werven voor het nieuwe kamp dat gaat plaatsvinden van zaterdag 16 augustus t/m 23 augustus en de kennismakingsavond voor alle deelnemers op donderdagavond 14 augustus, en nu al tromen de aanmeldingen binnen.

Inschrijven en betalen
Het aankomende kamp in 2014 kost 105 euro. Het IBAN-nummer is sinds 2014 verplicht om te gebruiken: NL50 INGB 0005 5588 69 ten name van STG SJW WASSENAARSE VAKANTIEKAMPEN
onder vermelding van voor- en achternaam van het door u ingeschreven kind.
U kunt aanmelden via e-mail t.a.v. wassenaarsevakantiekampen@hotmail.com. Na betaling is de inschrijving definitief. Zolang de betaling niet rond is gaan andere betalende deelnemers voor. Bij 30 kinderen is ons kamp vol en hanteren wij een wachtlijst.