donderdag 21 augustus 2014

Verslag groepje Rood

Woensdagavond 20 augustus.

Kampvuur

Op woensdagavond hadden we kampvuur, maar het liep niet zoals iedereen dacht. Want het regende toen, maar gelukkig niet hard. Maar eerst ging team rood: Alex, Tim, Nowi, Fee, Talia en ik ons snoopy uitdelen. Iedereen vond het LEKAAH. Daarna gingen we rond om het kamp vuur zitten en deden we een spel. En kregen we een kaartje met een monnik en een reiziger erop. De monniken moesten dan de reizigers verjagen. En op het laatst ging Rick H en Iris een verhaal voorlezen.

Groetjes Kenneth


We gingen naar het kampvuur, maar eerst moest de tent worden verplaats. Toen de leiding daarmee klaar was gingen we in de tent, niet bij het vuur zitten. Daarna werden de fruitsticks met chocolade eten. Uitgedeeld door mijn groepje (rood) iedereen vond het lekker. We gingen ook nog een spel doen met monniken en reizigers. Toen nog een spookverhaal over bob en een monnik een paar seconde daarna kwam er een monnik. We gingen nog praten en daarna slapen. Toen was het voorbij.

Groetjes Alex

Gisteravond, woensdag dus gingen we bij het kampvuur zitten. Maar het liep anders dan we hadden gehoopt. Het regende. We gingen de tent verplaatsen en de banken. Daar gingen we onder zitten. Toen stopte het met regenen, O ja voordat we de tent gingen verplaatsen had ik snoopy uitgedeeld. We hadden een spies van fruit en chocolade gemaakt en ik was heel moe. Toen we bij het kampvuur gingen zitten, gingen we een spel doen. Het spel was met monniken en reizigers. Daarna vertelden ze nog een verhaal. Dat ging over en jongen bob. Daarna gingen we nog even kletsen bij het kampvuur. Daarna gingen we naar bed.

Groetjes Nowi

Zaten met ze alle bij het kampvuur. We deelde de groep in twee voor een spel. Dat spel ging over reizigers en monniken. De monniken tegen de reizigers. Rick H vertelde nog een verhaal wat hij en Iris hadden gehoord van een jongen Bob. Na het verhaal kwam er een monnik en bleef staan. Daarna ging hij weer weg.

Groetjes Tim

Woensdagavond was het super gezellig! Eerst gingen we naar hert kampvuur en speelde we een spel over monniken en reizigers. Daarna gingen we luisteren naar een verhaal van Rick H.
En toen het verhaal was afgelopen was, zagen we een monnik rond lopen in het bos.... Supervet! Toen dronken we lekkere yogie en gingen we slapen. Oh ja, snoepie. Dat is dat je iets lekkers voor in de avond maken. Dat we dus op. Super Lekkah!

Groetjes Fee

Wisselleider: Rick v.d. Berg 

 's Ochtends het bereiden van het beslag

's Middags het bakken van de pannenkoeken. Ook dit jaar wisten de kinderen meer dan honderd pannenkoeken op te krijgen ;-)
En op het zelfde moment in een Arnhem's zwembad ... spatteren, klimmen, klauteren en zwemmen!
's Avonds het kampvuur met het spannende verhaal van Rick (H.) en Iris!